Okul servis araçlarında “oturmaya duyarlı sensör” montajı ANKARA

Okul servis araçlarında “oturmaya duyarlı sensör” ANKARA

Okul Servisi Koltuk Sensör Sistemleri,ANKARA

OKUL Taşıtı Koltuk Güvenlik Sistemleri,ANKARA

Koltuk doluluk Sensörleri, MONTAJI ANKARA

Koltuk Doluluk Sensörleri Ankara montajı Ankara

Servis Araçları Yönetmeliğine yapılacak değişiklikle;

Okul servis araçlarında “araç takip sistemi” bulunacak.

Araçlarda her öğrenci için üç nokta emniyet kemeri bulunacak, klima sistemi zorunlu olacak.iklim dirme sistemi. Yazın soğuk kışın sıcak olacak şekilde okul servis araçları dizayn edilecek.

Her koltukta oturmaya duyarlı

KOLTUK SENSÖRLERİ bulunacak.

Yeni çıkan servis araçları yönetmenliğine uygun koltuk sensörü;

Öğrenci Koltukta insan oturuyor mu,?

Koltuk boş mu, ?

Araç sürücüsü tarafından görülebilinirmi ve araçta birilerinin olup olmadığı sürücü tarafından bilinir. Sistem uygun maliyetli olup her türlü araca entegre edilebilinir.

Koltuk sensörlerimiz aracınızın orijinal döşemesine yerleştirileceği için aracınızda her hangi bir tahribat oluşturmaz.

Her marka okul taşıtına koltuk sensörü pratik bir şekilde uygulanabilir.

 

 

KOLTUK SENSÖRÜ

 

Koltuğun oturak kısmına yerleştirilen bir ağırlık sensörü ile yolcuların koltuklarda oturup oturmadığı algılanır.

Şoför Sensör Panelinde Kontrol Edebilmektedir Çocuklarınız Servislerde unutulmayacaktır.

KEMER SENSÖRÜ

Emniyet Kemer Sensörü Sayesinde öğrencilerin seyahat esnasında emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı, şoförün önündeki ekrandan kolaylıkla görülebilmektedir.

.KONTROL PANELİ

Şoför Önünde Duran Panel Sayesinde Yolcuların

Emniyet Kemeri Takıp Takmadığı Veya Kaç Yolcunun olduğunu Kaç Koltuk Boşta Olduğunu Görmesini Sağlayan Paneldir.

Eğer Arka Koltukta Uyuyan Bir Yolcu Var ise Şoför Bilmeden Kontağı Kapatıp Gitmek istese de Sistemimizi Uyarı Sesi Çıkartıp Mesaj verecektir.

Sahip Araçlarınızla, Yolcu Güvenliğini En Üst Noktaya Taşıyın

Okul Servisleri İçin Tasarlanmıştır

ARAÇ İÇİNDEN YOLCU KONTROL SİSTEMİ

ARAÇ İÇİNDEN YOLCU KONTROL SİSTEMİ

Koltuk Güvenlik Sistemleri Bakanlık Prosedürlerine

Uygun

Servis Araçları için Yaptığımız Bu Sistemde

Koltuk Sensörü,

Kontrol Paneli,

Emniyet Kemer Sensörü,

Araç İçinde Yolcu Sayısını Gösteren Şoför Panel Ekranı Bulunmaktadır.

Yönetmelik Kapsamında Sistemimiz

Okul Servis Araçlarında Zorunlu Hale getirilmiştir.

Okul TAŞITI YÖNETMELİGİ

İKİNCİ BÖLÜM

 

Aranacak Şartlar, Yükümlülükler ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılması ve

 

Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

 

Taşıtlarda aranacak şartlar

 

MADDE 4 – (1) Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar aranır:

 

 1. a) Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulunacaktır (EK-2/1, EK-2/2).

 

 1. b) Okul servis aracının arkasında, öğrenci ve çocukların iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunacak ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olacak, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olacaktır (EK-3).

 

 1. c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrenci ve çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacak ve engelli öğrenci ve çocukları taşıyacak olan okul servis araçları ayrıca 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.

 

ç) Okul servis araçlarında 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.

 

 1. d) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli vb.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik) de olabilecektir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olacaktır.

 

 1. e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır (EK-4).

 

 1. f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.

 

 1. g) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

 

ğ) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci ve çocukları taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

 

 1. h) Okul servis araçları Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.

 

ı) Okul servis araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir.

 

 1. i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.

 

 1. j) Okul servis araçlarında görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır.

 

 1. k) Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır.

 

 1. l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

 

 1. m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.

 

 1. n) Okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.

 

 1. o) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.