•MERCEDES SPRENTER.CRAFTER.DUCATO…OKUL TAŞITI PROJESİ+OKUL SERVİSİ PAKET DİZAYN ANKARA

OKUL TAŞITI ARAÇ PROJE+OKUL TAŞITIPAKET DİZAYN ANKARA

Okul Servis Araçlarının Tadilat Montaj :okul taşıtı paket dizayn ANKARA

TEMSA PRESTİJ+OTOKAR+ISUZU+VOLSWAGEN+MASTER+DUCATO+MERCEDES+FORD TRANSİT Minibüs OTOBÜS OKUL TAŞITI PROJESİ ,OKUL TAŞITI PAKET DİZAYN ANKARA
TEMSA PRESTİJ+OTOKAR+ISUZU+VOLSWAGEN+MASTER+DUCATO+MERCEDES+FORD TRANSİT Minibüs OTOBÜS OKUL TAŞITI PROJESİ ,OKUL TAŞITI PAKET DİZAYN ANKARA

Okul Servis Araçları Kamera Yönetmeliği

Aranacak Şartlar, Yükümlülükler ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılması ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
Taşıtlarda aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulunacaktır (EK-2/1, EK-2/2).[supsystic-gallery id=2 position=center]
b) Okul servis aracının arkasında, öğrenci ve çocukların iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunacak ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olacak, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olacaktır (EK-3).OKUL TAŞITI DUR LAMBASI MONTAJI
c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrenci ve çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacak ve engelli öğrenci ve çocukları taşıyacak olan okul servis araçları ayrıca 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.
ç) Okul servis araçlarında 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.
d) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli vb.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik) de olabilecektir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olacaktır. NOT:OTOMATİK KAYAR KAPI MOTORU SİSTEMİ İÇTEN AÇİL ÇIKIŞLI DİSARDAN AÇİL ÇIKIŞLI+ KAPININ SIKIŞTIRMA ENGELLEYİCİ SENSÖR KAPI MOTORU  SİSTEMİ MONTAJI ANKARA
e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır (EK-4).
f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.
g) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.
ğ) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci ve çocukları taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.
h) Okul servis araçları Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.
ı) Okul servis araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir. (NOT:ARAÇ TAKİP SİSTEMİ SİSTEMLERİ MONTAJI:USTA MÜHENDİSLİK:05323118894)
i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır. (NOT: OKULTAŞITI MİNİBÜS OTOBÜSTE  ÜÇ NOKTALI ÜÇ BOYUTLU SIKIŞIRMA ENGELLEYİCİ EMNİYET KEMERİ  SİSTEMLERİ MONTAJI:USTA MÜHENDİSLİK:05323118894
j) Okul servis araçlarında görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır.
k) Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır.(NOT:KLİMA+ÇORUM KALOFERİ VEYA DİGER ISITMA SİSTEMLERİ MONTAJI:USTA MÜHENDİSLİK:05323118894
l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır..(NOT:KOLTUK  SENSÖRÜSİSTEMLERİ MONTAJI:USTA MÜHENDİSLİK:05323118894
m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır..(NOT:OKUL TAŞITI KAMERA MONİTÖR KAYIT ÇİHAZI SİSTEMLERİ MONTAJI:USTA MÜHENDİSLİK:05323118894

n) Okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.
o) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.
Resmi Gazeteden Yönetmeliğin Tamamına Ulaşabilirsiniz